FACTURAS EMITIDAS
Fecha Transaccion Factura Detalle Autorizacion Ver
COMPROBANTES RETENCION EMITIDAS
Fecha Nro.Factura Nro.Retencion Detalle Autorizacion Ver